Rəvan Həsənov: "Biz bundan daha dinc və sabit bir Azərbaycan təsəvvür edə bilmərik"

Revan Hasanov; “Biz bundan daha huzurlu ve istikrarlı Azerbaycan düşünemeyiz”

Bakü Uluslararası Çok kültürlülük Merkezi İcra direktörü Revan Hasanov çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Hasanov Azerbaycan toplumunda her zaman huzurun, barışın ve istikrarın mevcut olduğunu, özellikle şanlı Azerbaycan askerinin muzaffer Ali Baş Komutan İlham Aliyev önderliğinde kazandığı zaferden sonra bu huzurun, barışın ve istikrarın daha da sağlamlaştığını belirterek Azerbaycan devletinin yıllardır toplumda karşılıklı saygı ve sevgiye dayanan diyalog temelleri attığını vurguladı.

Azerbaycanlı yetkili kırk dört günlük Vatan Savaşı’nda dini, siyasal ve ırksal kimliği farketmeksizin tüm Vatan evlatlarının silaha sarıldığına, Vatan uğrunda savaşa katıldığına, şehit düştüğüne, yaralandığına, bazı fiziksel yetilerini kaybettiğine dikkat çekerek onların o anda sadece Vatanı düşündüklerini vurguladı. Onun sözlerine göre, ölümü dahi göze alarak, yalın elle, dişle, tırnakla Şuşa’yı ve diğer işgal altında kalan toprakları özgürlüğüne kavuşturan Vatan evlatları aynı şevkle, aynı istekle o kurtarılmış bölgelerde yaşayacak ve orayı tekrar Cennete dönüştüreceklerdir: ”Cumhurbaşkanı, Muzaffer Ali Baş komutan İlham Aliyev her defasında işgalden kurtarılmış bölgeleri ziyaret ederken bölgenin kısa sürede gelişeceğini, büyüyeceğini, tanınmayacak hale geleceğini dile getiriyor ve bu toprakların Ermeniler tarafından nasıl yerle bir edildiğine dikkat çekiyor. Aklınıza gelebilecek herşey yerbir edilmiş Ermenilerce. Şehirleri, köyleri, kasabaları yok eden Ermeniler o bölgede tarihi, kültürel anıtlar varsa hepsini tahrip etmişler. Biz bunu kendimiz söylemiyoruz. Yerli ve yabancı basın mensupları, politikacılar, sivil toplum örgütlerinin başkanları o bölgeleri ziyaret ettiklerinde nasıl dehşete düşüyorlar, biz hepimiz buna tanık olduk. Ama biz Karabağ’da şehirleri, köyleri, kasabaları eski haline getirerek orda bir cennet oluşturacağız. Bunu da yapmamıza neden olacak tek güç birliğimiz ve beraberliğimiz olacak. Bundan tüm dünya emin olsun. Hatta şuana kadar olaya çifte standartlarla yaklaşan güçler bile.”

Azerbaycan devleti farklı dini ve etnik kimlikleri zenginlikleri zenginlik olarak görüyor

Bakü Uluslararası Çok kültürlülük Merkezi İcra Direktörü Revan Hasanov devletin dini cemaatlerle ve Azerbaycan’da asırlardır yaşayan farklı etnik kimliklerle çok kültürlülük ve hoşgörü ilkeleri temeline dayanan politika izlediğini belirterek, iyi düşünülmüş bu politikanın bir sonucu olarak, bugün de Azerbaycan’da millet olarak dayanışmanın en üst düzeyde olduğunu vurguladı. Hasanov zaman zaman Azerbaycan’ın büğyümesini, gelişmesini ve bölgede söz sahibi olmasını istemeyen bazı şer odaklarının yaptıkları faaliyetlere ragmen ülkedeki dini ve etnik kimliklerin dışarıdan gelebilecek tehditlere karşı hep birarada olduklarını ve bu tür davranışlara şiddetle karşı çıktıklarını vurguladı.Bunun bir Vatan borcu olduğunu belirten İcra direktörüne göre, hem savaş sırasında, hem de savaş sonrasında enformasyon alanında düşmana karşı ulusal birlik ve dinsel dayanışma sergileyen vatandaşlarımız düşmanın ülkemize yönelik kışkırtmalarına şiddetle karşı çıkmaları, çeşitli dillerde Vatan savunmamızla ilgili bilgiler içeren belgeseller, yazılı ve görsel dökümanlar hazırlayarak hak davamıza katkıda bulundular, bunu da gerek yazılı, sosyal ve görsel medyada paylaştılar.

Ravan Hasanov bu eylemlerin kutsal Vatan Savaşı’mızı dünyaya dinlerarası savaş olarak sunmak isteyenlere en güzel yanıt olduğunu da sözlerine ekledi: ”Bu savaş bizim Vatan savaşımızdı. Şanlı ordumuz yıllarca dünyanın görmezden geldiği işgal olgusunu ortadan kaldırdı ve kendi söküğünü kendisi dikti. Burda da tüm dinsel ve etnik kimliklere sahip vatandaşlarımızın yurt sevgisi çok büyük bir etken oldu. Biz Ermenistan gibi tekuluslu bir devlet değiliz. Azerbaycan topraklarında asırlardır değişik halkar ve dinler yaşıyor. Hem de barış ve huzur içinde. Ermenistansa bölghedeki tüm İslam kültürüne ait anotları yokediyor, Kafkas Albanyası’na, yani Kıpçak Türklerine ait anıtları Ermenileştirmek adına çaba harcıyor. Bunun adı sadece barbarlıktır ve tüm dünyanın bunu görmesi lazımdır diye düşünüyorum.”

Farklı etnik ve dini kimlikten olan Vatan kahramanlarımızla gurur duyuyoruz

Bakü Uluslararası Çokültürlülük Merkezinin icra direkrörü Revan Hasanov Azerbaycan’ın haklı davasında mücadele veren Vatan kahramanlarının sırasında farklı dinlerden ve milletlerden olan kahramanlarımızın bulunduğunu belirterek o kahraman Vatan evlatlarını devletin ve halkın saygı ve minnetle yad ettiğini belirtti. Hasanov’a göre I Karabağ Savaşı’nda kahramanlıkla şehit olmuş Albert Agarunov’un, Yuri Kovalyov’un, aynı zamanda II Karabağ Savaşı sırasında şehit olan Dimitri Solnchev’in kahramanlıklarının asla unutulamaz ve ülkemizin ilebed sürecek bağımsığı boyunca biz hep o kahramanları anacağız. Çünki onlar Ana Vatan, bayrak ve toprak uğruna şehit oldular. Anıları da her zaman kalbimizde yaşayacak…. ”

 

https://kibrishaberajans.com/revan-hasanov-biz-bundan-daha-huzurlu-ve-istikrarli-azerbaycan-dusunemeyiz/

https://ajanscyprus.com/revan-hasanov-biz-bundan-daha-huzurlu-ve-istikrarli-azerbaycan-dusunemeyiz/